NBG Tip de redactie!

Wij ontvangen graag bouw-gerelateerde persberichten of andere relevante inzendingen. Onze redactie zal beoordelen wat geplaatst kan worden. Wij behouden ons het recht voor om berichten tekstueel te wijzigen of in te korten. Berichten die slechts ten doel hebben uw adviesbureau / product etc. te promoten, worden in de meeste gevallen niet geplaatst.

U kunt uw persbericht of inzending mailen aan redactie@nationalebouwgids.nl.