Normal_rss_entry-406027

De bouw maakt steeds vaker gebruik van 'staalslakken', een restproduct van Tata Steel dat zo milieuonvriendelijk is dat de regels moeten worden aangescherpt volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Deze steentjes worden bijvoorbeeld gebruikt bij de bouw van wegen en geluidswallen. Er komen schadelijke stoffen vrij als staalslakken in contact komen met water. Dat kan leiden tot sterfte van vissen en ander leven in het water en de bodem.

Wetten

In de wettelijke milieueisen staan niet alle zware metalen beschreven die in staalslakken zitten, terwijl sommige hiervan schadelijk zijn. Er worden ook geen eisen gesteld aan de zuurgraad. Die is zeer laag als grote hoeveelheden staalslakken worden gebruikt en ook dat is schadelijk voor het milieu, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een rapport in opdracht van de ILT. De inspectie wil dat het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) op deze punten wordt aangepast.

De wet schrijft voor dat risicovolle bouwstoffen zo worden gebruikt dat de kans op schade zo klein mogelijk is. Het gebruik moet bovendien worden geregistreerd bij een meldpunt. Bij staalslakken hoeft dat allebei niet omdat die niet zijn aangemerkt als een risicovolle stof. Ook daar moet volgens de inspectie verandering in komen.

Goedkoper

Voor ondernemers zijn staalslakken vaak goedkoper om te gebruiken dan zand of grind. Daardoor worden deze vaker gebruikt dan noodzakelijk, zegt de inspectie. De ILT meldde eerder dat Tata Steel de enige grote producent van staalslakken is in Nederland.

Door: ANP