Normal_industrial-engineer-with-blueprint-2022-02-02-04-51-03-utc__2_

In Amsterdam-Zuidoost zal aan het Vreeswijkpad een nieuw gebouw met 103 huurwoningen worden gerealiseerd, waarvan minimaal 81 woningen in de sociale sector. Het beheer ligt binnenkort bij de bewoners. Vanaf het begin kunnen zij meedenken over het ontwerp, de organisatie en het toekomstige beheer. Dit meldt de gemeente Amsterdam.

In de beheercoöperatie geven bewoners samen vorm aan hun buurt en directe woonomgeving. Voor Amsterdam is het uniek dat dit voor een gebouw met zo veel huurwoningen gebeurt. De beheercoöperatie is onderdeel van het project ‘Vreeswijkpad’ in de buurt Gein III. Hier komen in totaal 135 koopwoningen en 103 huurwoningen. Deze verrijzen op de plek waar eerst het oude gebouw van IKC Knotwilg en de 16e Montessorischool stonden. Verwacht wordt dat de bouw begin 2024 van start kan gaan.

Band met Amsterdam-Zuidoost

Er hebben zich veel mensen aangemeld die willen meedoen. De deelnemers hebben allemaal een band met Amsterdam-Zuidoost en zijn bereid om met meer generaties samen te wonen. De nieuwe bewoners worden goed begeleid bij het ontwerp van de woningen. Bewoners kunnen zich momenteel niet meer als groep aanmelden voor het ontwerpproces.

Door: Nationale Bouwgids / Richard Heeres