Normal_male-builder-writing-on-clipboard-at-construction-2021-12-24-00-12-22-utc

De gemeente Tilburg ziet graag dat in Tilburg-West versneld zevenhonderd woningen worden gebouwd. Om dat te realiseren vraagt zij de Rijksoverheid om een subsidie van 4,25 miljoen euro. Dit meldt de gemeente Tilburg.

In Tilburg-West worden nieuwe koopwoningen en (sociale) huurwoningen voor verschillende doelgroepen gebouwd. Met een groot aantal betaalbare woningen voor starters, ouderen, jonge gezinnen en studenten die een woonplek zoeken dicht bij school en de universiteit.

Herontwikkeling Westermarkt

De woningbouw is onderdeel van de herontwikkeling van de Westermarkt. Volgens het plan komen er ondergrondse parkeerplekken, waardoor ruimte ontstaat voor een nieuwe groene openbare ruimte. Ook komt er een betere verbinding met het Westerpark. Veel details moeten nog worden uitgewerkt, maar het plan werd positief ontvangen door winkeliers, bewoners en andere partners in de wijk. Zij worden betrokken bij het maken van een voorlopig ontwerp.

Woningbouwimpuls

De subsidie wordt aangevraagd in het kader van de Woningbouwimpuls (WBI). De toekenning van de subsidie wordt waarschijnlijk vóór komende zomer bekendgemaakt. Ook de gemeente Tilburg levert een financiële bijdrage aan het project. In totaal investeren de gemeente, de Rijksoverheid en eigenaren 200 miljoen euro in de Westermarkt.

Door: Nationale Bouwgids / Richard Heeres