Normal_the-construction-of-wooden-roof-a-wooden-roofing-o-2022-11-12-11-28-32-utc

Het Overijsselse dorp Lettele telt circa zeventienhonderd inwoners. Dat kunnen er over niet al te lange tijd meer worden. Na een akkoord met de grondeigenaar heeft de gemeente Deventer een akkoord bereikt over de bouw van ongeveer zestig nieuwe huizen. De bal ligt nu bij de gemeenteraad: deze is gevraagd om een ontwikkelperspectief op te stellen en geld ter beschikking te stellen om de grond te kunnen aankopen. Dit meldt de gemeente Nijmegen.

Wethouder Rob de Geest: "Jong en oud wil graag in Lettele blijven wonen. Lettele-Oost is een geschikte locatie voor de uitbreiding van het dorp. Daarbij vind ik het belangrijk dat het dorpse karakter van Lettele behouden blijft. Ik waardeer de inbreng van de inwoners van Lettele zeer. Ze hebben op verschillende bijeenkomsten met ons meegedacht, meegepraat en meegetekend. Met hun medewerking ligt er nu een bij het dorp passend ontwikkelperspectief."

Inpassen in de omgeving

De gemeente Deventer werkt de komende tijd de plannen verder uit. Ook nu weer samen met het dorp. Daarbij wil de gemeente de woningbouw goed inpassen in de omgeving. Daarna volgt een bestemmingsplanprocedure. Als alle seinen op groen staan start de bouw van de nieuwe woningen in 2024.

Door: Nationale Bouwgids / Richard Heeres