Normal_manager-of-project-young-man-working-in-uniform-a-2022-01-18-23-43-01-utc

Een gedeelte van de bouwplannen in Amsterdam-Noord wordt veranderd. Dat heeft de gemeente Amsterdam besloten. De veranderingen betreffen het bouwblok Elzenhagen Zuid. Daar stond de bouw van 105 vrijesectorwoningen gepland. De gemeente wil er nu 105 sociale huurwoningen realiseren. Verder worden de middeldure huurwoningen omgezet naar woningen die eeuwigdurend middenhuur moeten blijven. Dat meldt de gemeente Amsterdam.

Elzenhagen Zuid wordt een groene stedelijke buurt en biedt ruimte aan circa duizend woningen en diverse sport- en onderwijsvoorzieningen. Er komen sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en vrijesectorwoningen. De verdeling waarvoor de gemeente Amsterdam eerder heeft gekozen lijkt nu niet meer voor alle bouwblokken haalbaar. Daarom mag de ontwikkelaar de plannen voor een van de bouwblokken veranderen.

Mogelijk meer aanvragen

Momenteel geldt het voorstel om de plannen te veranderen alleen voor het bouwblok NZ3. Mogelijk komen er nog meer aanvragen. Die zal de gemeente Amsterdam dan zorgvuldig bekijken. Ook bekijkt ze dan wat een verandering betekent voor het totale woningaanbod in Amsterdam-Noord.

Door: Nationale Bouwgids / Richard Heeres